За нас

   Професионализмът е качество, което трябва да се конкурира и съчетава единствено със себе си. То не трябва да бъде подвластно на икономически, социални, политически и други фактори.

   Стандартно: Бизнесът в медицината, трябва да осигурява ползи само на тези, които разбират от нея.

   Нестандартно: Както всички нормални хора на този свят, така и нашият екип, смята, че не е открил "топлата вода". Ненавижадйки посредствеността, и особено в комбинация с агресията, нашият екип се е постарал освен завършването на стандартното медицинско образование (в различни форми, съобразно членовете на екипа) да се диференцира допълнително. Поради обширността на понятието акушерство и гинекология и честото неосъзнаване на невъзможната мултипотентност в тази област (няма мултипотентни хора, има грандомани), нашият екип е строго диференциран и профилиран.

   От грешка години на пазара на медицински услуги, в частност акушерство и гинекология, ежегодно усъвършенстваме и подобряваме основната ни профилактична програма. Нейното съчетание между новостите в световен мащаб и постоянно извършваните подобрения, съобразени със спецификата на пазара на медицинските услуги в България, я наложиха като уникален продукт. Прецизно извършваната диагностика в нашата клиника, с последващо адекватно поведение и лечение, са причина за неподражаемата и богата статистика, която притежава дейността ни. Опит граден на базата на висока квалификация и нейното прилагане. Както в световен мащаб, така и в България, липсата на достатъчна и своевременна информираност е причина за високия процент на раково болни жени, раждане на бебета с несъвместими с живота малформации, закъснелите или излишни оперативни интервенции.

   След така изложеното нестандартно встъпление, нека представя себе си и екипа ни от специалисти:

Д-р Марио Давидков
Д-р Марио Давидков

   Специалист акушер-гинеколог, притежаващ необходимата квалификация и сертификати за:

  • пренатална диагностика на бременността (и нейните отклонения). Диференцирани специалисти в тази област (оценка на качеството на бременността) има по няколко във всяка европейска държава.
  • своевременна съвременна диагностика на предраковите образувания на половата система на жената във всяка възраст (броя на специалистите в тази област е също доволно малък).
Д-р Георги Козовски
Д-р Георги Козовски

   Специалист акушер-гинеколог с дългогодишен опит в сферата на Асистирана Репродукция. Притежава съвременна квалификация, придобита в България и Европа, позволяваща налагането на модерни стандарти в АР технологиите към нашия център.

Д-р Антонина Аврамова
Д-р Антонина Аврамова
Анестезиолог
Весела Дончева
Весела Дончева
Биолог

Нашето кредо е: Високо качество, постигано чрез постоянно осъвременяване на здравния продукт, създаден от нас.

   Поради невъзможността и липсата на необходимост, клиниката ни не притежава, а извършва съчетана дейност с висококвалифицирани специалисти в отделните "ниши" на акушерството и гинекологията. Познавайки и работейки с най-добрите (по няколко човека от областите):

  • лапароскопска диагностика и микрохирургия;
  • програмирано съвременно водене на раждането или оперативното родоразрешение;
  • онкогинекологични операции;
  • оперативни интервенции по повод образувания на млечните жлези;

   Когато специалистът е висококвалифициран (от споменатите диференцирани области), той знае много по-добре от нас къде, при какви условия и с какъв екип да завърши повереният му случай. Това е и бъдещето в световен мащаб - на съвместна дейност между отделни диференцирани и вариабилни отделения и клиники, неукрупнени в тромави и неефективни мащабни заведения. Не смятаме да цитираме и да правим излишна реклама на известните титулувани специалисти в споменатите по-горе области.

   Относно нашата статистика - тя не е създадена от кабинетите, в които сме работили през годините и апаратурата, с която сме извършвали и извършваме нашата дейност. Квалификацията и натрупаният, на базата на нея, опит е позволила да направим продукта на нашата дейност с оптимално КПД, осигурило на обществеността (във Варна и Североизточна България) за последните години:

  • над 2000 случая на съвременна диагностика с последващо 100% лечение на предракови образувания на половата система на пациенти от всяка възраст (визираме най-често срещаните такива: на маточната шийка; на маточното тяло; на яйчниците и на млечните жлези);
  • над 200 недопуснати и своевременно разрешени случаи (до 14-та седмица) на непълноценни бременности. Тук не включваме така наречените "кухи яйца" и "мисседи", а визираме несъвместими с живота отклонения на централна нервна система, гръбначен стълб, сърдечно-съдова система, вътрешни органи, скелетни аномалии и не на последно място хромозомни отклонения. За последната група, притежаваме три уникални и редки в световен мащаб, диагностицирани и завършени до 14-та седмица, случаи: тризомия 18; тризомия 22 (изключително рядка) и монозомия 45ХО - синдром на Търнър.