Ехографска система iU22

   Ново: В края на 2010 година осъвременихме нашата iU22 система, както в апаратно, така и в софтуерно отношение. Вече е налице последната версия на революционната xMATRIX технология, осигуряваща новото истинско 3D Live и резолюция с качеството на ядрено - магнитен резонанс.

   Представяме ви ехографската система iU22 на Philips. Тя е последното модерно постижение на ултразвуковата медицинска апаратура. С неподражаемото съчетание на софтуерния продукт - Vision 2011 и уникалните сонди за сканиране, тази система дълго време ще диктува модата при ехографската диагностика в областта - акушерство и гинекология. Със своите 57 000 цифрови канала и първата в световен мащаб xMATRIX технология на трансдюсерите, ултразвуковата диагностика от висок клас придоби невероятната детайлност при сканирането на ехографските обекти в 2D, 3D и 4D формат.

   При нас може да получите прецизна ехографска диагностика на:

  • малък таз;
  • млечни жлези;
  • нормална бременност и нейните отклонения от 3-та до 40-та седмица.

   За съчетанието от ефективност на диагностиката и неподражаема атракция още в ранните срокове на бременността, ще се убедите от изложения снимков и филмов материал в сайта.