Дейности

Бъдещето принадлежи на превантивната медицина. Тази наука, вървейки ръка за ръка с лечебната, ще донесе несъмнена полза за човечеството.
Николай Пирогов

 1. Висококвалифицирани дейности:
  1. Своевременна диагностика на предраковите образования на половата система на жената във всяка възраст (маточна шийка, тяло на матка и кухина, яйчници, млечни жлези)
   • Колпоскопска диагностика на маточна шийка (микроскопия на шийката). Тя осигурява недопускането на рак на маточната шийка при своевременно посещение при нас.

       Раничка в "зоната на бурите" е диагноза с "много неизвестни". Статия, публикувана от нас в медиите преди 6 години.

       Немалък процент от жените с гинекологични оплаквания след преглед научават, че имат "раничка".

    Какво се крие зад тази диагноза? Когато жените научат, че имат раничка на маточната шийка не трябва да се стряскат. Статистиката сочи, че 80% от жените в зряла възраст имат този проблем.

    Заболяване ли е това? Това не е заболяване, не е дори диагноза, защото крие зад себе си куп неизвестни. Те налагат уточнение на състоянието, съгласно съвременните изисквания на гинекологична профилактика на рака на маточната шийка. Раничката като находка представлява промяна на лигавицата в граничната зона около външния отвор на шийката на матката. Тази преходна зона, между единия вид клетки на повърхността на шийката и другия вид клетки от вътрешността на каналчето на маточната шийка, германците отдавна наричат "зона на бурите". А именно, че тази нестабилна зона, атакувана от различни фактори, като човешки папиломен вирус, различни херпесни вируси в съчетание с агресивни възпалителни агенти, механични травми и манипулации (примерно от конци на спирала), може да бъде променена в предракова, а по-късно в ракова насока.

    За колко време може да настъпи тази промяна? Трябва да се знае, че ракът на маточната шийка не се появява за ден или два. До проявата му се преминава през три стадия на предракова промяна. Именно тук е ролята на акушер-гинеколога диагностик, който работи съобразно съвременните изиснвания. Целта е да бъде снижен процентът на заболелите от рак на маточната шийка чрез съвременно диагностициране на предраковите промени до втора степен. Съвременната диагностика дава шанс на пациентите да бъдат 100% успешно лекувани, и то без оперативна намеса, а чрез профилактика да бъде избегната появата на рак изобщо. От своя страна ракът на маточната шийка е един от най-коварните. Той е наречен "тихият убиец" или убиецът с чужди ръце, защото няма ранни симптоми, не се вижда с просто око и пациентките загиват от разсейването му. Статистиката сочи от 3 до 5 години живот след оперативна намеса или палиетивна лъчетерапия при напредналите случаи.

    Колко жени у нас годишно заболяват от рак на маточната шийка? Статистиката не трябва да отчита броя на заболелите, диспансеризираните в онкозаведения, оперирани или лекувани палиетивно (с лъчетерапия) без краен успех, а случаите на втора и трета степен на предракова промяна. По този начин, чрез навременна диагностика на тези стадии, ще се достигне до значително занижаване на заболелите от рак на маточната шийка. От това заболяване годишно у нас умират около 250 жени, общо 1200 се разболяват.

    В какво се изразяват споменатите методи на диагностика? На практика това са доволно познатите методи на колпоскопия, цитонамазка след колпоскопски контрол от зоните, които представляват най-голям интерес, при необходимост щипкова биопсия, вирусна серология във връзка с уточняване на онкогенните, ракообразуващи щамове на човешкия папиломен вирус и ДНК анализ, установяващ промените на генома на клетките във връзка с предраковите и раковите изменения (единственият метод със 100% диагностична точност). Разликата е, че осъвременяването се изразява в това да се познават последните тенденции, които се променят ежегодно, по отношение на колпоскопските, цитологичните и хистологични номенклатури. Последното изисква висока квалификация в специализираните центрове, които за съжаление на този етап не са толкова много в България.

    Споменахме, че някои от методите имат 100% диагностична точност. Това означава ли, че останалите са субективни или свързани с възможен процент на грешка? Да, това е точно така. И колпоскопското и цитологичното, и хистологичното изследване са свързани с известен процент вероятност за грешка. Колкото е по-висока квалификацията и етиката във взаимоотношенията между гинеколог, цитоморфолог, хистолог и вирусолог, толкова по-малка е вероятността за грешка. И това, разбира се, рефлектира върху поведението и лечението на всеки отделен случай. Това означава, че простото оглеждане на маточната шийка без апаратура и познания, насляпо взетата цитонамазка, поставяне на диагноза "раничка на маточната шийка" нямат място в съвременната практика.

    Какво трябва да знае всяка жена за профилактиката на това заболяване? Програмите, по които трябва да бъдат профилактирани жените, изискват определен набор изследвания веднъж на 6-12 месеца, съобразно предходното състояние. Така е навсякъде в Европа и САЩ. Но тази профилактика не включва баналния, за съжаление често срещан оглед без апаратура и квалификация, който има диагностична точност едва 5-10%. Затова и понятия като "изскочи някаква лоша цитонамазка" или "изведнъж се появи рак на маточната шийка" означават, че жената не е била профилактирана или лекувана адекватно. Голяма част от т.н. ранички са безобидни, но това трябва да бъде уточнено чрез поставянето на дифинитивна диагноза, последващо лечение и профилактика. Като цяло такова отношение означава, че е поета отговорност по конкретния случай и тази отговорност обикновено е подкрепена от прилежно водена документация,която е основата на следващия преглед.

    Как се лекуват подобни състояния? Уточнените безобидни ранички,които не са от т.н. фонов процес, дисплазии, промени в резултат на вируси, хламидиални инфекции, други микроорганизми или механични травми и т.н., се наблюдават периодично на определен и уточнен от специалист период. Неспецифичните инфекции се лекуват съобразно причинителя - гъбички, бактерии и други. Находки, които са свързани с предракови промени до втора степен, се лекуват чрез съвременните методи: лазерно изпепеляване, криотерапия(замразяване) или третиране с високочестотен ток. Старите методи, като обгаряне на маточната шийка с нискочестотен ток или доволно познатото туширане с ваготил, трябва да намират много малко приложение в съвременната практика. За съжаление единствено навременната диагноза и последващо адекватно лечение може да осигури перспективата и качеството на живот, който всяка жена заслужава.

       Клиниката ни осигурява първата и единствената от такъв порядък фотоколпоскопска диагностика за североизточна България. Квалификацията, натрупаният опит, неподражаемата статистика от завършени случаи е атестат за тази наша дейност.

    За подробности натисни тук [покажи/скрий].
   • Цитонамазка - цитоморфологична оценка на повърхността и канала на маточната шийка (извършване прицелно под колпоскопски контрол). Тази манипулация е честа необходимост при профилактиката на промените на маточната шийка, естествено извършвана от най-титулуваните в областа цитоморфолози.
   • Вагинална ехография на малък таз. Прецизното й извършване, през подходящия период и от подходящия специалист, профилактира истински доброкачествените и злокачествените образования на матка и яйчници; намалява броя на излишните и определя плана и срока на своевременните оперативни интервенции; осигурява адекватно и навременно медикаментозно лечение; помага в изясняване на причините и скъсяване на пътя при планирането на бременност към АРТ; уточнява подходящия вариант относно протекцията от забременяване.

       Преди повече от 25 години беше въведена вагиналната ехография като метод към образната диагностика в областта акушерство и гинекология. И досега това е едно от най-полезните неща, измислени някога при диагностиката на вътрешните гениталии и началната бременност. Дълго време съвременният акушер-гинеколог се бори с наличната неприязън и страх за извършване на този специфичен метод (особено при диагностиката на начална бременност). Надяваме се, че голяма част от пациентите вече знаят за липсата на каквато и да е вреда при извършването на този ултразвуков метод. Причината за не дотам желаната популярност се заключава в липсата на адекватен подход и изясняването на необходимостта от извършването на такава диагностика. Безвредните ултразвукови лъчи (при извършване на този метод) минават през много малко разстояние - дебелината на влагалището /мм/, което позволява визуализация на много финни детайли при диагностика на вътрешните гениталии и начална бременност. При съчетанието на висококвалифициран специалист и апаратура с добра разделителна способност се осигурява прецизна диагностика, прогноза, адекватно своевременно медикаментозно или оперативно лечение. Високата квалификация (с последващия опит, а не обратното), разделителната способност на скъпоструващата апаратура от висок клас, нямат нищо общо с това дали апарата има опция - 3D, 4D ...... 100D. Все още тромавостта в организацията на 3D и 4D-софтуерите, осигурява помощ в прецизното диагностициране на висококвалифицираните специалисти в незначителен %. Надяваме се общественноста да е разбрала констилацията: прецизната диагноза се поставя от професионалиста в тази област (а не от апарата , на който работи). Специалистът е един от няколкото за всяка европейска държава, който има заложби за пространствена ориентация, упражнявани след необходимата квалификация на поредния от постоянно усъвършенстваните и скъпоструващи апарати.

       За приложението на вагиналната ехография в практики като нашата, осигуряващи съвременна прфилактика на много ранната бременност и нейното развитие, ще получите информация в "УЗД на бременността и нейните отклонения".

       Подробности за 3D и 4D ще намерите в нестандартната ни рубрика.

    За подробности натисни тук [покажи/скрий].
   • Своевременна профилактика на доброкачествените и злокачествени образования на млечните жлези.
  2. АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

      Изминаха 30 години откакто в клиниката Oldham се роди Louis Brown - първото дете заченато чрез технологията ин витро. R. Edwards и P. Steptoe (на снимката) бяха първите, които успяха да оплодят овоцити в лабораторни условия (IVF) и да трансферират ембриони (ET), осъществявайки невероятен технологичен пробив. От тогава чрез тази технология бяха заченати над 1 000 000 деца.

      Съчетанието на висококвалифицирани дейности в нашия център води до висок процент успеваемост в АРТ. Точно поради тази причина решихме да разширим дейността си със създаването на сектор по Асистирана репродукция. След качестевено извършена диагностика на женска полова система, определяща на първо място здравето на жената, и след това репродуктивните ѝ способности, се поставя точна диагноза и прецизно поведение, което не само повишава процента на успеваемост при Асистираните репродуктивни технологии, но и спестява средства, нерви и време на двойката, желаеща да има дете. Когато проблема е диагностициран по правилния начин /което ние претендираме че извършваме/, ние знаем правилното поведение, не само по време на АРТ, но и след позитивния тест за бременност.

      В сектора по Асистирана репродукция подбора на специалисти не е случаен. Тъй като имаме дългогодишен опит в диагностицирането и по оценените във времето казуси, разбрахме необходимостта от изграждането на допълнително звено. Смятаме, че специалистите в сектора по АРТ са с доказан професионализъм и предлаганите медицински услуги са на най-високо ниво.

   За подробности натисни тук [покажи/скрий].
  3. УЗД на бременността и нейните отклонения.

      Накратко се спираме на историята:

      Методът - ехографска диагностика, наричан още ехография; ехоскопия; УЗД; ултразвук; ехографска томография и т.н., е известен от много отдавна, затова ще се спрем на важното.

      Aпаратите, наричани видеозон, видозон, ехограф, ултразвук, са едно и също нещо, с което се извършва ехографска диагностика, посредством техните накрайници (наричани сонди или трансдюсери), които излъчват ултразвукови лъчи.

      ТЕЗИ ЛЪЧИ СА БЕЗВРЕДНИ ЗА ТЪКАНИТЕ НА МАЙКАТА И БЕБЕТО И НЯМА НИТО ЕДНА СТАТИСТИКА В СВЕТОВЕН МАЩАБ, ОПРОВЕРГАВАЩА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО. ТОВА Е ПРИЧИНАТА ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАЩАТА СЕ АПАРАТУРА ДА ПОСТИГА И ПО-ЯСЕН ОБРАЗ (РЕЗОЛЮЦИЯ, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ПО-ВИСОК БРОЙ КАНАЛИ), КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ПО-ДОБРА ПРЕЦИЗНОСТ В ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО НА МАЛКИТЕ ОБЕКТИ ПРИ НАЧАЛНА БРЕМЕННОСТ, ГИНЕКОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МАЛЪК ТАЗ И МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ.

      ЦЕЛТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Е ДА ПОСТИГНАТ, ЧРЕЗ АБСОЛЮТНА БЕЗВРЕДНОСТ НА УДЗ, ЕДНАКВА ДЕТАЙЛНОСТ И ТОЧНОСТ, КАКТО ПРИ НЕ ДОТАМ БЕЗВРЕДНИТЕ КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКО И ЯДРЕНО-МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ. ТЕЗИ ПОСТИЖЕНИЯ ОСИГУРЯВАТ КОМФОРТ И ОПТИМАЛНА ИЗЯВА НА КАЧЕСТВАТА НА ЕХОГРАФИСТИТЕ ОТ ВИСОК КЛАС В СВЕТОВЕН МАЩАБ. ДЪЛГО ВРЕМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СОФТУЕРНИ ОПЦИИ НА 3D И 4D, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ ЕДВА 1/8 ОТ ВРЕМЕТО ЗА ДИАГНОСТИКА, ЩЕ СЕ СМЯТАТ ЗА НЕЩО ВЕЛИКО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМО. ИСТИНАТА Е, ЧЕ НА ТОЗИ ЕТАП ЗАГУБАТА НА ВРЕМЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ САЙТОВЕ ЗА ТРИИЗМЕРНА ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА.

      Надяваме се скоро време, когато държавата ни се наводни със супер модерна апаратура чрез доволно безхаберни и нецелесъобразни вложения, средностатистическия пациент да е осъзнал ползата от навременното попадане в практиката на диагностика от висок клас.

      Всеки наш преглед, при нов пациент за диагностика на бременността и нейните отклонения, протича с първоначална 10-минутна анкета. С всяка изминала година ние установяваме, че загубеното време при тези консултации не е напразно. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРАКТИКИ КАТО НАШАТА, В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАГОВОРИ ЗА ФЕТАЛЕН СКРИНИНГ; ПАЦИЕНТЪТ РАЗБРА, ЧЕ ОЦЕНЯВАНЕТО ЧРЕЗ УЛТРАЗВУК В VIII ЛМ Е БЕЗСМИСЛЕНО И КЪСНО, ИЗВЪРШВАНО ЗА ПЪРВИ ПЪТ В КОНКРЕТНАТА БРЕМЕННОСТ. Радостно е, че за сравнително кратък период от време бъдещите майки, посещаващи практиката ни, знаят, че психоемоционалният комфорт се осигурява от прецизната диагностика, която осигуряваме, и не си записват часове за среща с триизмерния ни апарат. Висококвалифицираната диагностика на бременността и нейните отклонения се извършва от клиницисти-диагностици в обласста АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. Броят на тези специалисти, както в България, така и във всяка една европейска държава, е доволно малък, но напълно достатъчен. Липсата на ясни правила и закони (които се надяваме след 2007г. да бъдат утвърдени) са причини за все още високия % на бебета, родени с малформации, както и закъснялото диагностициране на случаи по типа "БАЛКАНСКИ ЗАПУСНАТ СЛУЧАЙ". Причината в нашето съсловие: Може да се говори за опит, само когато имаш достатъчна квалификация (над 5 000 диференцирани часа пренатална диагностика).

   УЛТРАЗВУКОВ СКРИНИНГ: Въпросите и отговорите са само два:

   1. КАКВО ОЗНАЧАВА ПОЗИТИВНИЯТ ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ? ОТГОВОР: почти 100%-на бременност, без да се уточнява къде се намира тя - в матката или извън нея.
   2. КАКВО Е СЪВРЕМЕННОТО ПОВЕДЕНИЕ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ? ОТГОВОР: да попадна в практиката на диагностика от висок клас.

      Това е достатъчна информация, благодарение на която нашата практика може да ви осигури:

   1. Прецизна диагностика на вътрематочна бременност или при налична извънматочна такава, правилният път за навременното и отстраняване (над 90% от случаите по безкръвен лапароскопски микроинвазивен метод).
   2. Диагностиката определя вашето зачеване плюс-минус 2 дни и предотвратява всички възможни последствия от съответните неточности. Оценката на адекватните размери на матката; липсата на анатомични дефекти; ракови или предракови образувания на вътрешните гениталии; аднексът, от който е осъществена овулацията, ни дават възможност да профилактираме доносването на началната бременност. Прецизно извършената навременна диагностика, с или без медикаментозна подкрепа, ще ви осигури адекватното поведение и прогноза. Във всички останали случаи се изписва лечение "УЖ" превантивно.

      Стигнахме до истинската профилактика: ЕДИНСТВЕНО ПОСЕЩЕНИЕТО ВИ ПРИ НАС СЪС СТИСНАТ ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ може да ви осигури информация относно:

   • кога започва органогенезата на бременността
   • кога завършва органогенезата
   • как и кога да предпазим ембриона от тератогенните вируси, медикаменти и др. вредни въздействия.

      Приема на фолиева киселина е най-ефективен до 28-ия ден от зачеването. Всички бъдещи майки, които извършват профилактика на половата система при нас, месец преди планиране на бременност, започват употребата на фолиева киселина (4мг ежедневно). Единствено уточнението на диетичния режим, физическото натоварване, адекватния медикаментозен подход и знанията относно това как трябва да се чувства бременната жена в този най-важен за бременността период, могат да осигурят психоемоционалния комфорт и извършването на навременни консултации с нас.

   ЕМБРИОНАЛЕН СКРИНИНГ /дължина на ембриона ~8см.; тегло > 80гр./
   На този етап за щастие не може да бъде подражаван и се извършва единствено от знаещите и можещите диагностици в областта пренатална диагностика. Това е най-ранният и най-важният за нас скрининг от цялата бременност (а не в 20-та, 30-та ... или N-та седмица). Подминаването му дълго време ще бъде поради незнание (или чисто комерсиално), липса на информация, както в гилдията, така и в обществото.
   ЗАЩО НАЙ-РАНЕН? Извършването на прецизна вагинална ехография в предварително определената 12.5-14г.с. позволява на такива като нас да установим, че е завършена органогенезата. Поради липса на други тенденции, относно еволюцията на вида Хомо-сапиенс (човека), и в следващите 100 години се очаква това да се осъществява в същия период от развитието на бременността.
   ЗАЩО НАЙ-ВАЖЕН? Оценяването, извършено по ехографски морфологични критерии (над 50), позволява установяването на:

   1. липсата или присъствието на спина бифида преди евентуалния биохимичен скрининг за алфа-фето протеин в 16-17г.с.
   2. липсата или присъствието на несъвместими с живота дефекти на ЦНС, черепен покрив, отклонения на скелета, вътрешни органи и при добра визуализация - ССС.
   3. присъствие на ехографски критерии, насочващи за хромозомни отклонения (синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Едуардс, синдром на Патау и др.). Притежаваме една от малкото съвременни статистики в тази насока /за подробности виж международните ни публикации/.
   4. диагностика на пола: 12.5-14г.с.
   5. ранна прогноза за доносване на бременността във връзка с плацентацията и подвоза на хранителни вещества към ембриона. Едва след извършването на тази диагностика, последващото поведение може да бъде адекватно. Това се отнася особено за рисковите групи и правилата около назначаването на биохимичен скрининг и/или амниоцентеза.

      Практики като нашата могат да си позволят да диктуват модата и да въвеждат термини като "прогностичен индекс на бременността" и да осигуряват далеч преди раждането психоемоционалния комфорт на бъдещите майки.

   ФЕТАЛЕН СКРИНИНГ /16 / 24 Г.С./
      Няма да се спираме на това, че термина се среща "в устата" на всеки лекар, без яснотата как да бъдем истински полезни на пациента в 21-и век. Той подобно на ембрионалния скрининг оценява в разширен вариант качеството на плода, понякога по повече от 100 морфологични критерия. За практики като нашата, освен уточнението на качеството на ССС и препотвърждаването на липсата на хидроцефалия, оценяваме и отсъствието на дефекти като заешка устна, вълча паст, дефект на носните ходове, сфинктер на ануса. С доволно висок % на ефективност се прогнозира тенденцията за адекватен темп на растеж и как да се доноси бременността за периода V-VIIIмл. Доуточнението на: липсващите дефекти на пениса (хипо- или еписапдия); десцензус на тестисите; укропняването на мозъчните дялове; пак адекватният темп на растеж, се извършва между 27-32г.с. При този порядък на проследяване дотук единствено практики като нашата могат да прогнозират, 30 дни преди очаквания термин, правилното поведение относно родоразрешението на бременността. Терминът "Програмиране на раждането" съвсем доскоро беше страшен и непонятен, и за гилдията, и за обществото. Яснотата се свежда до това как да се профилактира раждането на бебето в неподходящия момент и място. 30 дни преди термина ние прогнозираме:

   1. подходящият период и начина за родоразрешение на конкретната бременност;
   2. очакваният, за въпросния период, темп на растеж на плода (ежедневен грамаж);
   3. опасностите, които биха възпрепятствали благоприятния изход за майка и плод;
   4. специалистите с достатъчен квалификационен опит да се справят с конкретния случай;

      Съобразявайки се с тази прогноза, осъзнавайки ефективната ѝ необходимост, пациентите няма да раждат в приемните кабинети, а лекарите ще имат адекватно поведение в периодите по време и след раждането.

   За подробности натисни тук [покажи/скрий].
  4. Апаратни методи и манипулации за уточнение и лечение на предраковите образования на маточната шийка (биопсии, ДТК, криотерапия, лазер-вапоризация). Съвременна терапия на острите кондиломи на вулва, влагалище и маточна шийка (след прецизно уточнение на онкогенния потенциал на човешкия папиломен вирус).
 2. Допълнителни дейности и манипулации:
  1. Гинекологични и акушерски прегледи и консултации.
  2. Микробиологични и имунологични изследвания и консултации.
  3. Апаратни методи за диагностика в акушерството и гинекологията (профилактика на раковите заболявания на половата система; профилактика на недоизносването на бременността; планиране на раждане).
  4. Манипулации за: протекция от забременяванe (поставяне и отстраняване на спирали); методи за повдигане на вагиналните сводове при десцензус и пролапс на влагалище и маткa (ринг песари).
  5. Апаратни методи за лечение на влагалище и маточна шийка.
  6. Манипулации и терапия на възпалителни усложнения: вулва (бартолинит); влагалище и маточна шийка.
  7. Рехабилитация на: хроничните аднексити; следродилни усложнения и подходящо физиолечение.
  8. Остеодензитометрия - съвременна профилактика на остеопорозата.
 3. Малки амбулаторни операции, извършвани под краткотраен анестезиологичен контрол:
  1. Прекъсване на нежелана и диагностицирана патологична бременност в I-ви триместър.
  2. Биопсични манипулации за уточнение и отстраняване на предракови и ракови образования на шийка и маточна кухина.
   • сепарирано абразио на канала на маточната шийка и кухина;
   • полипектомии на маточна шийка, канала и маточната кухина;
  3. Малки пластични корекции на вулва, влагалище и маточна шийка.
 4. Съчетана дейност с висококвалифицирани специалисти от другите области на акушерството и гинекологията за завършване на всеки конкретен случай:
  1. Съвременно програмиране на раждането.
  2. Оперативни интервенции при диагностицирани доброкачествени и злокачествени образования.
  3. Естетична хирургия.